Veelgestelde vragen

Heb jij gestemd en wil je weten hoe het nu verder gaat nadat alle stemmen zijn geteld? Hier vind je antwoord op al je vragen.

Wat doet de provincie?

In Nederland zijn er drie bestuurslagen: de rijksoverheid, de provincie en de gemeente. Het Rijk neemt beslissingen over het hele land. De gemeente gaat over lokale besluiten en de provincie zit daartussen en is het middenbestuur. De provincie gaat over zaken die te klein zijn voor de rijksoverheid en te groot voor de gemeente. Bijvoorbeeld over waar huizen gebouwd worden, over milieucontroles en over de bereikbaarheid van onze regio per fiets, auto en OV. Wil je meer weten over de taken van de provincie, kijk dan hier.

Wat doen de waterschappen?

Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. In een notendop zorgen waterschappen dat we droge voeten, schoon water en voldoende water hebben. Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in hun beheer. Een waterschap is een overheidsorganisatie – net als provincies en gemeenten. Het algemeen bestuur van een waterschap kun je vergelijken met de gemeenteraad bij een gemeente. Daarover gaan de Waterschapsverkiezingen. Meer informatie over de taken van de waterschappen lees je hier.

Hoeveel waterschappen zijn er in de provincie Utrecht?

Er zijn vier waterschappen in de provincie Utrecht.

  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, destichtserijnlanden.nl
  • Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, agv.nl
  • Waterschap Rivierenland, waterschaprivierenland.nl
  • Waterschap Vallei en Veluwe, vallei-veluwe.nl

Wat doen Provinciale Staten?

Provinciale Staten kun je zien als de baas in de provincie. In Provinciale Staten zitten volksvertegenwoordigers die zijn gekozen door de inwoners van provincie Utrecht. Provinciale Staten stellen de hoofdlijnen van het beleid van de provincie vast. Gedeputeerde Staten voeren dit beleid uit, zij zijn het dagelijks bestuur van de provincie. Provinciale Staten controleren de uitvoering van het beleid door Gedeputeerde Staten.

Een bijzondere taak van de leden van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dit gebeurt vlak nadat de nieuwe Statenleden zijn gekozen. De leden van de Eerste Kamer worden dus indirect gekozen via jouw stem voor Provinciale Staten.

Hoe wordt de uitslag bepaald?

Direct na sluiting van de stemlokalen (21.00 uur op 20 maart 2019) wordt met de hand geteld hoeveel stemmen elke partij en kandidaat per gemeente heeft gekregen. Alle stemmen van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht worden per partij bij elkaar opgeteld. Daarna wordt bepaald hoeveel zetels elke politieke partij heeft gekregen.

In provincie Utrecht worden voor de nieuwe bestuursperiode 49 Statenleden gekozen. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging. Het totaal aantal stemmen wordt gedeeld door het aantal plaatsen in de Staten. Dan is duidelijk hoeveel stemmen nodig zijn voor een zetel. Zo wordt de volksvertegenwoordiging samengesteld voor, in principe, de komende vier jaar.

Wanneer wordt de uitslag bekend?

De voorlopige uitslag is bekend in de nacht van 20 maart. Op 25 maart zijn de definitieve uitslagen bekend. Deze zijn vanaf die dag ook te vinden op deze website.

Hoe worden de zetels verdeeld?

Het centraal stembureau verdeelt de zetels en restzetels over de partijen aan de hand van de aantallen daarop uitgebrachte stemmen. Hoe dat precies wordt verdeeld lees je op: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten/uitslagen/zetelverdeling-over-partijen.

Wat gaat er na de verkiezingen gebeuren?

Politieke partijen die in de Staten zijn gekozen, voeren gesprekken met elkaar over wie met elkaar een coalitie kunnen vormen en wat daarbij het programma voor de komende vier jaar is. Dit proces duurt minimaal een aantal weken. Dit leidt tot een coalitieakkoord en benoeming van gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie). Als eerste stap in dit proces is er de zogenaamde Duidingsbijeenkomst. Deze is op 22 maart om 14.00 uur in het provinciehuis: live te volgen en terug te zien via provincie-utrecht.nl. In deze vergadering geven de gekozen fracties een eerste reactie op de voorlopige uitslag.

 

Hoe weet ik of de kandidaat op wie ik heb gestemd, in Provinciale Staten komt?

Als de zetels zijn verdeeld, stelt het centraal stembureau vast welke kandidaten zijn gekozen. Zetels worden in eerste instantie toegekend aan kandidaten die met voldoende voorkeurstemmen zijn gekozen. Als er dan nog meer zetels te verdelen zijn, is de volgorde op de kandidatenlijst van de betreffende partij bepalend. Hoe dat precies wordt bepaald, lees je op: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten/uitslagen/zetelverdeling-over-kandidaten.

Wat gebeurt er met politieke partijen die geen zetels hebben gehaald met de verkiezingen?

De politieke partijen die te weinig stemmen hebben gehaald tijdens de verkiezingen voor 1 of meerdere zetels krijgen geen plek in Provinciale Staten. Zij nemen dan geen plaats in Provinciale Staten.

Hoe weet ik dat de stemmen eerlijk zijn geteld?

In Nederland zorgen onafhankelijke stembureaus voor de uitslagen van verkiezingen. Verschillende instanties zien er op toe dat dit eerlijk gebeurt. Kijk voor meer informatie hoe dit in Nederland is georganiseerd op: https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/algemeen-organisatie-verkiezing/wie-houdt-toezicht-op-het-verloop-van-de-verkiezingen

Wanneer zijn de volgende Provinciale Statenverkiezingen?

Provinciale Statenverkiezingen zijn iedere vier jaar. De volgende verkiezingen zijn in maart 2023.

Mijn vraag staat er niet bij, wat nu?

Kijk dan ook even hier. Vind je ook dan het antwoord op je vraag niet, dan kun je voor praktische vragen (stempas verloren, identiteitsbewijs, stemlocaties e.d.) contact opnemen met de gemeente waar je bent ingeschreven. Voor vragen over de verkiezingscampagne of over de inhoud van Provinciale Statenverkiezingen kun je mailen naar verkiezingen@provincie-utrecht.nl of bellen met (030) 258 91 11 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Geef dan duidelijk aan dat je een vraag hebt over de verkiezingen.