Twee keer stemmen

Op 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen én Waterschapsverkiezingen.

Twee keer stemmen

Op 20 maart mag je twee keer stemmen, voor de Provinciale Staten én de Waterschappen. De campagne voor de Waterschapsverkiezingen is nu ook van start gegaan. Op de website waterschapsverkiezingen.nl lees je wat de waterschappen precies doen, op wie je kunt stemmen en wat er met jouw stem gebeurt. 

De waterschappen in Nederland houden het water op peil, beheren dijken en sluizen, zorgen voor de juiste waterstand en maken afvalwater schoon. Op 20 maart worden de leden van de algemene besturen van de waterschappen gekozen. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Je kunt het vergelijken met een gemeenteraad.

Twee keer stemmen
De waterschapsverkiezingen zijn dus tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. Die dag stem je dus twee keer. Vier tot twee weken voor 20 maart ontvang je de twee stempassen voor deze verkiezingen per post. Je stemt die dag dus op de politieke partij van je voorkeur én voor het nieuwe bestuur van het waterschap in jouw buurt. Daarom ontvang je vier tot twee weken voor 20 maart twéé stempassen op je postadres.