Thema's

De provincie gaat écht ergens over. Zaken waar iedereen mee te maken krijgt.

De provincie gaat over meer dan je denkt. Over waar woningen worden gebouwd en waar bussen rijden bijvoorbeeld. De provincie subsidieert festivals en controleert op milieuregels. Kortom: zaken waar iedereen mee te maken krijgt. Provinciale Staten vormen het bestuur van de provincie. We lichten vijf thema’s uit.

Meer handhaving?

Iedereen wil leven in een mooie, veilige en gezonde omgeving. Tegelijkertijd zijn er bedrijven en activiteiten die risico’s met zich meebrengen voor die veilige omgeving. De provincie is verantwoordelijk voor het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van natuur, milieu en landschap.

Daarom controleert de provincie bijvoorbeeld afvalverwerkingsbedrijven en vuurwerkopslagen. Ook gaat de provincie over bodemsaneringen en het dempen van sloten. De provincie let daarnaast op de kwaliteit van het zwemwater. De zwembaden en zwemplassen moeten aan strenge regels voldoen. De provincie doet dat met (on)aangekondigde controles, surveillances en ketentoezicht. Wat vind jij, moet de provincie meer of minder handhaven?

Waar windmolens?


Een van de grote uitdagingen voor de komende jaren, is de energietransitie. Daarmee bedoelen we de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. De provincie wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we in onze provincie net zoveel duurzame energie produceren als we verbruiken.

Om dat doel in 2040 te bereiken is het nodig dat Utrechtse bewoners en bedrijven elk jaar gemiddeld 5 procent energie besparen en 11 procent extra duurzame energie opwekken.

Wat vind jij, hoe moet de provincie dit bereiken? Moet de provincie inzetten op zonne-energie of juist windmolens, op allebei? En waar moeten die duurzame energiebronnen als windmolens dan komen? Of vind jij het vooral nodig om nieuwe, innovatieve manieren te stimuleren?

Waar huizen bouwen?

Steeds meer mensen willen in de provincie Utrecht wonen. Daar zijn niet voldoende woningen voor. Om aan de vraag te voldoen moeten er jaarlijks zo’n 7.000 woningen worden bijgebouwd. Er zijn vooral te weinig woningen voor starters, mensen met een lager inkomen of ouderen die kleiner willen gaan wonen. Ook worden nog onvoldoende kantoorpanden omgebouwd zodat ze geschikt zijn om in te wonen.

De provincie vindt het belangrijk dat er voldoende woningen worden gebouwd, maar niet zomaar overal. Om de provincie leefbaar en bereikbaar te houden overlegt de provincie met gemeenten en ontwikkelaars om woningen vooral te bouwen dichtbij het openbaar vervoer en andere voorzieningen. Pas daarna komen er nieuwe huizen aan de randen van de dorpen en steden in de provincie Utrecht.

Wat vind jij, is de woningnood zo hoog dat gemeenten en ontwikkelaars overal mogen bouwen? Of vind je dat de provincie erop moet letten dat groene gebieden niet volgebouwd worden met huizen?

Auto, fiets of OV?

De provincie Utrecht inspecteert drie keer per week 300 kilometer aan wegen en fietspaden. Automobilisten en fietsers moeten tenslotte vlot en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Ook vindt de provincie het belangrijk dat reizigers met de bus, tram of regiotaxi naar elke plek in de provincie kunnen reizen. Liefst zo snel en comfortabel mogelijk.

De komende jaren blijft de provincie Utrecht groeien. Het aantal banen en inwoners neemt toe en dus wordt het steeds drukker op de weg, het spoor en in de bussen en trams. De provincie werkt samen met onder meer het Rijk en gemeenten aan oplossingen om deze verwachte krapte op te vangen.

Wat vind jij, moet de provincie vooral investeren in auto, fiets of openbaar vervoer?

Subsidie voor festivals?

De provincie Utrecht ondersteunt een aantal (culturele) festivals met subsidies. Bijvoorbeeld het Amersfoort Jazzfestival, het Festival Oude Muziek, het Nederlands Film Festival, Spring, Tweetakt én bekende internationale evenementen zoals de start van de wielerronde De Vuelta.

Festivals zijn belangrijk voor steden, dorpen en regio’s. Ze brengen mensen bij elkaar, laten inwoners kennismaken met het sportieve en culturele aanbod en zorgen voor omzet voor de horeca bijvoorbeeld.

Wat vind jij, moet de provincie (cultuur)festivals stimuleren en zo ja, welke dan?

STEMHULP

Benieuwd hoe goed de winnaars en verliezers bij je passen? Vul het Kieskompas in en ontdek welke partij het beste past bij jouw ideeën.

 

Doe de stemhulp

VVD

VVD

D66

D66

CDA

CDA

Partij van de Arbeid

PvdA

Partij Voor de Vrijheid

PVV

Socialistische Partij

SP

GroenLinks

GroenLinks

ChristenUnie

ChristenUnie

Partij voor de Dieren

PvdD

SGP

SGP

50PLUS

50PLUS

DENK

DENK

U26GEMEENTEN

U26GEMEENTEN

Forum voor Democratie

FvD