SGP

De SGP staat voor een gezonde provincie Utrecht. De Bijbel is daarbij ons kompas. Op dit moment zijn we met twee Statenleden vertegenwoordigd.

Home > Politieke partijen > SGP | Bertrick van den Dikkenberg

SGP | Bertrick van den Dikkenberg

Het provinciaal bestuur in Utrecht is ziek. Gelukkig is er een alternatief: de SGP. De SGP gaat voor een gezonde provincie Utrecht. Dat bereiken we met onze schijf van 5: dat betekent een goed bestuur, goed wonen, een goed klimaat, goed eten en goed rijden! Stem 20 maart voor een gezonde provincie Utrecht, stem SGP.

Ik ben allergisch voor het toedekken van fouten. Wij willen de problemen in het provinciaal bespreekbaar maken en oplossen. Een goed bestuur dus. Wonen doen we niet alleen in de stad, maar ook in de kleine kernen. Daar moet dus ruimte voor zijn. We staan verder voor een realistisch klimaatbeleid. Boeren houden wat de SGP betreft de ruimte om op een goede manier ons eten te kunnen produceren. Verkeersknelpunten lossen we op.

Thema: Meer handhaving?

De provincie spant zich ervoor in om de BOA’s in het buitengebied op een goede manier uit te rusten. Bewapening, zo nodig met vuurwapens, is nodig om gevaarlijke situaties voor onze mensen in het veld te voorkomen. Het kan niet zo zijn dat we onze mensen met handboeien en een vriendelijke glimlach het buitengebied insturen om drugsdumping op te sporen.

Thema: Waar windmolens?

De provincie Utrecht is ongeschikt voor windenergie. De opgave uit het energieakkoord moet geruild worden met een andere provincie. Daarmee kunnen wij investeren in alternatieven die beter passen bij onze provincie.

Thema: Waar huizen bouwen?

SGP Utrecht wil dat kernen kunnen bouwen voor de eigen behoefte. Jongeren willen  vaak in hun eigen dorp wonen, maar door het beleid van de afgelopen jaren is dat vaak onmogelijk. Daarom moet er meer ruimte komen voor de dorpen. Dus geen geconcentreerde bouw van grote wijken, maar vooral geleidelijke groei van kleine kernen.

Thema: Auto, fiets of OV?

De provincie is verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. Wat ons betreft moet de provincie zorgen voor een betaalbaar en toegankelijk ov, waarbij aandacht moet zijn voor de leefbaarheid van de kleine kernen in het landelijk gebied.

Wij zetten in op een eerlijke bereikbaarheid van mobiliteit voor iedere inwoner. Geen onnodige files, vergroting van het fietsnetwerk en geen onnodige sanering van rendabele buslijnen. Al met al een gebalanceerd verhaal met een mix van auto, OV en fiets.

Thema: Subsidie voor festivals?

SGP wil geen provinciaal belastinggeld voor grootschalige (topsport)evenementen. Structurele en kleinschalige voorzieningen wegen voor ons zwaarder dan eenmalige en grootschalige (sport)evenementen, zoals de Tour de France en de Vuelta. Zo zien wij ook meer in het in leven houden van lokale tradities dan allerlei spectaculaire culturele festivals.

STEMHULP

Benieuwd hoe goed de winnaars en verliezers bij je passen? Vul het Kieskompas in en ontdek welke partij het beste past bij jouw ideeën.

 

Doe de stemhulp