PVV

Grenzen dicht. Weg met het Marakesh-immigratiepact en vluchtelingenpact, geen hogere energierekening, lagere lasten, weg met klimaatakkoord. Geen geld naar Brussel, Afrika en asielzoekers, maar naar u.

Home > Politieke partijen > PVV | René Dercksen

PVV | René Dercksen

Het college van VVD, CDA, D66 en GroenLinks laten een organisatorisch puinhoop achter in het provinciehuis. De medewerkers hebben geen vertrouwen meer in het management. Onderzoeken naar de Uithoflijn en het kaveldebacle, de provincie saboteerde zelfs het Rekenkameronderzoek, legden het falen van de top van de organisatie pijnlijk bloot. Stevig ingrijpen is onvermijdelijk.

De kabinetten Rutte 2 en 3 zorgden voor onophoudelijke massa-immigratie waaronder honderdduizenden niet-Westerse allochtonen naar Nederland kwamen. Daardoor ontstaat er ook in onze provincie druk op onze woningmarkt, infrastructuur, cultuur, natuur, veiligheid en welvaart. Als we daar niets aan doen, is elk provinciaals beleid bij voorbaat kansloos, maar bestaan we straks ook niet meer. Daarom PVV, want u kiest nu ook de leden van de Eerste Kamer.

Thema: Meer handhaving?

Bedrijven die zich netjes aan de regels houden, moeten het vertrouwen genieten van de provincie, maar bedrijven die de regels aan hun laars lappen, moeten stevig worden aangepakt. De al jaren durende stankoverlast van een bio-vergister in Bunschoten/Spakenburg is onacceptabel en ook Eneco lapt de maatwerkvoorschriften van haar windmolens in Houten aan haar laars. Daar moet direct hard  worden ingegrepen. De groene BOA’s in het buitengebied worden met zware criminaliteit geconfronteerd. Het aantal BOA’s dient te worden uitgebreid en ze dienen adequaat te worden bewapend.

Thema: Waar windmolens?

Nergens! Windmolens: Draaien op subsidie. Maken de energierekening onbetaalbaar. Verzieken het landschap en de natuur. Zorgen voor gezondheidsschade. Leveren slagschaduw. Laten 1.300 kuub beton in de natuur achter (fundering).

Zijn gemaakt van staal en zeldzame metalen met milieurampen in China tot gevolg.

Hebben slechts een rendement van 26%.

Veroorzaken dure noodingrepen om een volledige blackout te voorkomen.

Moeten worden geproduceerd en onderhouden waardoor 40% van de zogenaamde CO2 reductie gaat verloren gaat.

Veroorzaken woningwaardedaling.

Verzieken het vrije uitzicht.

Moeten altijd 100% back up hebben, waardoor deze back up, veelal gascentrales, minder efficiënt functioneren, hetgeen leidt tot meer uitstoot.

Hebben niet recyclebare wieken.

Thema: Waar huizen bouwen?

De mogelijkheden om binnenstedelijk te bouwen raken op. Een stad waar geen ruimte meer is voor groen en alles is volgebouwd, wordt onleefbaarder en onveiliger. De PVV pleit al jaren voor ruimte om te bouwen rond de gemeenten. Het college van VVD, CDA, D66 en GroenLinks blokkeren dat al 8 jaar. Ook ontkomen wij er niet aan, gelet op de enorme opgave, om ook grootschalige gebieden voor woningbouw aan te wijzen. Aangezien de bevolkingsgroei volledig voor rekening komt van immigratie en de PVV daar een einde aan wil maken, is een stem op de PVV ook een stem op de natuur.

Thema: Auto, fiets of OV?

De fiets is een goede maar vooral een binnenstedelijke oplossing. Daar is het ook een adequate vorm van vervoer, maar decennia actief beleid om de fiets te promoten en voor hen snelwegfietspaden aan te leggen heeft niet geleid tot een hoger aandeel fietsgebruik. Zeker buiten de stad kunnen het openbaar vervoer en de fiets nooit een volwaardig alternatief voor de auto zijn. Het openbaar vervoer in de stad en in de regio moeten beter op elkaar aansluiten en moeten van goede kwaliteit zijn, maar de PVV wil geen lege bussen laten rijden. De knelpunten op de provinciale wegen dienen snel te worden opgelost.

Thema: Subsidie voor festivals?

Het college van VVD, D66, CDA en GroenLinks subsidieert bijna alleen de stad Utrecht en vergeet dat het er zit voor de hele provincie. Daarmee betalen de inwoners van bijvoorbeeld Leerdam, Rhenen, en Lopik voor de start van de Vuelta in de stad Utrecht. De begroting van de stad Utrecht is drie keer zo groot dan die van de provincie, dus zij zijn prima in staat om zelf haar eigen feestjes te subsidiëren als ze dat willen. Dat moet dus anders. Het wordt tijd voor een provinciebestuur dat er is voor de provincie, niet alleen voor het linkse college van B&W in de stad Utrecht.

STEMHULP

Benieuwd hoe goed de winnaars en verliezers bij je passen? Vul het Kieskompas in en ontdek welke partij het beste past bij jouw ideeën.

 

Doe de stemhulp