Volt: voor een zichtbare provincie met lokale inspraak

VOLT gaat voor een klimaatneutraal Utrecht in 2040 en wil burgers en overheid samen om de tafel krijgen.

Welk verkiezingsthema is voor Volt het allerbelangrijkst? 

‘Volt wil dat de provincie sneller verandert dan het klimaat. Daarom koersen we op een klimaatneutraal Utrecht 2040. Europa en Utrecht hebben elkaar daarbij nodig. Utrecht laat zich horen binnen Europa en benut maximaal Europese fondsen, kennis en voorbeelden. We versnellen de schone energie en investeren in groene en innovatieve ondernemers. Er komt veel meer OV en er komen moderne overstaphubs met deelvervoer. En een gratis pas voor lage inkomens. We bouwen meer gasvrije woningen en verduurzamen versneld sociale huurwoningen. Kringlooplandbouw krijgt een kans van slagen terwijl we onze natuur versterken. Opgeteld gaan we het met positieve actie halen: klimaatneutraal in 2040!’

Wat ga ik merken als Volt genoeg zetels krijgt? 

‘Verkiezingen zijn pas het begin: de nieuwe politiek zorgt dat inwoners en belangenbehartigers aan de tekentafel komen, vanaf het begin. Samen praten, samen schrijven, samen beslissen. Burgerberaad en ronde tafels worden het nieuwe normaal voor politieke besluitvorming. Een zichtbare provincie organiseert deze bijeenkomsten in de verschillende regio’s en zorgt dat iedereen mee kan doen. Zo maken we provincie Utrecht meer democratisch en creëren we draagkracht om echt effectief te zijn. En zo kunnen we ook maatwerk leveren binnen de verschillende regio’s, want oplossingen mogen verschillen tussen het rivierengebied, het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei of de steden!’

Waarom moet ik op 15 maart écht gaan stemmen? 

‘Om Utrecht in 2040 klimaatneutraal te maken is positieve actie nodig. Als je VOLT stemt, word je onderdeel van een nieuwe politieke generatie.’ 

Meer informatie vind je op provincie-utrecht.voltnederland.org

Bekijk hier het verkiezingsprogramma
Twitter
Instagram

Verhalen uit de provincie

Ashraf uit Amersfoort kleurt de provincie
Bert (en kleinzoon Siem) uit Leusden kleurt de provincie
Conrad uit Utrecht kleurt de provincie
David uit Amersfoort kleurt de provincie
Dina uit Amersfoort kleurt de provincie
Elena uit Amersfoort kleurt de provincie
Gijs uit Amersfoort kleurt de provincie
Hanne en Robert uit Amersfoort kleuren de provincie
Henk uit De Bilt kleurt de provincie
Ilse uit Amersfoort kleurt de provincie
Ilse uit Amersfoort kleurt de provincie
Isis uit Utrecht kleurt de provincie
Jan uit Amersfoort kleurt de provincie
Joris uit Amersfoort kleurt de provincie
Laura uit Utrecht kleurt de provincie
Martijs uit de Meern kleurt de provincie
Nathan uit Groenekan kleurt de provincie
Peter uit Amersfoort kleurt de provincie
Peter uit Amersfoort kleurt de provincie
Rakesh uit Bunschoten kleurt de provincie
Rob uit Amersfoort kleurt de provincie
Robert en Hanne uit Amersfoort kleuren de provincie
Stephanie uit Montfoort kleurt de provincie
Truus uit Amersfoort kleurt de provincie
Yannick uit Amersfoort kleurt de provincie