Partij voor de Dieren: voor meer natuur en leefbare steden en dorpen

Partij voor de Dieren zet leefbaarheid en gezondheid van mens en dier voorop.

Welk verkiezingsthema is voor Partij voor de Dieren het allerbelangrijkst?

‘Leefbaarheid en natuur in stedelijk en in landelijk gebied zijn voor ons de kern. Niet nog meer economische groei en druk op de ruimte, maar juist meer leefbaarheid en gezondheid van mens en dier. Dat betekent dat we boeren helpen omschakelen naar duurzame landbouw en dat we natuurgebieden versterken en verbinden. Meer groen in bebouwd gebied. Bestaande gebouwen willen we beter benutten voor wonen. Nieuwe woningen bouwen we natuurinclusief, en nooit ten koste van natuurgebieden. Geen asfalt erbij maar ruimte voor fiets, voetganger en een echt goed OV. Een gezonde leefomgeving vraagt om fundamentele oplossingen binnen de draagkracht van de aarde.’

Wat ga ik merken als Partij voor de Dieren genoeg zetels krijgt? 

‘De partij voor de Dieren kleurt de provincie letterlijk DONKERGROEN! In alle grote ruimtelijke en maatschappelijk opgaven ga je het groene leefbare perspectief van PvdD terugzien. Minder koeien en veel meer kieviten, vlinders en salamanders in het landelijk gebied. Meer bomen, egels en snoeken in het stedelijk gebied. Minder asfalt en meer parken. Heldere keuzes over natuurinclusief wonen, gezonde lucht en schoon oppervlakte- en grondwater. Natuur krijgt een stem in besluiten en bewoners kunnen daadwerkelijk meebeslissen over de inrichting van hun eigen leefomgeving.’

Waarom moet ik op 15 maart écht gaan stemmen? 

‘Niet eerder is de provincie zo belangrijk geweest bij woonopgaven, bescherming en versterking van natuur, energietransitie en bij verduurzaming van landbouw. Je kunt nu nog kiezen!’

Meer informatie vind je op utrecht.partijvoordedieren.nl

Bekijk hier het verkiezingsprogramma
Twitter
Instagram
Facebook

Verhalen uit de provincie

Ashraf uit Amersfoort kleurt de provincie
Bert (en kleinzoon Siem) uit Leusden kleurt de provincie
Conrad uit Utrecht kleurt de provincie
David uit Amersfoort kleurt de provincie
Dina uit Amersfoort kleurt de provincie
Elena uit Amersfoort kleurt de provincie
Gijs uit Amersfoort kleurt de provincie
Hanne en Robert uit Amersfoort kleuren de provincie
Henk uit De Bilt kleurt de provincie
Ilse uit Amersfoort kleurt de provincie
Ilse uit Amersfoort kleurt de provincie
Isis uit Utrecht kleurt de provincie
Jan uit Amersfoort kleurt de provincie
Joris uit Amersfoort kleurt de provincie
Laura uit Utrecht kleurt de provincie
Martijs uit de Meern kleurt de provincie
Nathan uit Groenekan kleurt de provincie
Peter uit Amersfoort kleurt de provincie
Peter uit Amersfoort kleurt de provincie
Rakesh uit Bunschoten kleurt de provincie
Rob uit Amersfoort kleurt de provincie
Robert en Hanne uit Amersfoort kleuren de provincie
Stephanie uit Montfoort kleurt de provincie
Truus uit Amersfoort kleurt de provincie
Yannick uit Amersfoort kleurt de provincie