ChristenUnie: voor een rechtvaardige samenleving, met oog voor elkaar

ChristenUnie zorgt voor goed en gezond samenleven en voor de schepping.

Welk verkiezingsthema is voor de ChristenUnie het allerbelangrijkst? 

‘De ChristenUnie zet zich in voor goed en gezond samenleven. We zorgen voor de schepping en voor een rechtvaardige samenleving. We hebben oog voor elkaar. Een eerste belangrijk thema daarbij is meer woningen. Wonen mag geen winstfabriek meer zijn, en we moeten vooral bouwen voor starters, ouderen en kwetsbaren.

Ten tweede is gezonde bereikbaarheid belangrijk: de fiets en het openbaar vervoer krijgen voorrang op de auto. Ten derde: een leefbaar klimaat. We werken aan natuurherstel, verminderen de stikstofuitstoot en verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Tot slot een vitaal platteland: we kiezen voor kringlooplandbouw waarbij boeren een eerlijke boterham verdienen en beheerders zijn van het gebied.’

Wat ga ik merken als de ChristenUnie genoeg zetels krijgt? 

‘We werken hard aan het bouwen van voldoende woningen. Er is passende woonruimte voor jongeren, starters, en ouderen gerealiseerd. Daarnaast wordt genoeg duurzame energie opgewekt. Inwoners van de provincie profiteren van de opbrengsten daarvan. De fiets en het openbaar vervoer zijn dan belangrijke vervoersmiddelen; dankzij doorfietspaden kom je overal snel met de fiets. Met het openbaar vervoer zijn ook kleinere kernen goed bereikbaar. We investeren in het behoud van ons cultureel erfgoed. Dit is het bruikbaar en beleefbaar houden voor onze en volgende generaties. Wij denken o.a. aan oude kerken, de Museumhaven met de botters in Bunschoten en de Linies.’ 

Waarom moet ik op 15 maart écht gaan stemmen? 

‘Omdat de provincie gaat over hoe we onze ruimte indelen. Hoeveel ruimte wil jij voor natuur, woningbouw, bedrijven, landbouw en recreatie? Jij bent aan zet!’

Meer informatie vind je op provincieutrecht.christenunie.nl

Bekijk hier het verkiezingsprogramma
Twitter
Instagram
Facebook

Verhalen uit de provincie

Ashraf uit Amersfoort kleurt de provincie
Bert (en kleinzoon Siem) uit Leusden kleurt de provincie
Conrad uit Utrecht kleurt de provincie
David uit Amersfoort kleurt de provincie
Dina uit Amersfoort kleurt de provincie
Elena uit Amersfoort kleurt de provincie
Gijs uit Amersfoort kleurt de provincie
Hanne en Robert uit Amersfoort kleuren de provincie
Henk uit De Bilt kleurt de provincie
Ilse uit Amersfoort kleurt de provincie
Ilse uit Amersfoort kleurt de provincie
Isis uit Utrecht kleurt de provincie
Jan uit Amersfoort kleurt de provincie
Joris uit Amersfoort kleurt de provincie
Laura uit Utrecht kleurt de provincie
Martijs uit de Meern kleurt de provincie
Nathan uit Groenekan kleurt de provincie
Peter uit Amersfoort kleurt de provincie
Peter uit Amersfoort kleurt de provincie
Rakesh uit Bunschoten kleurt de provincie
Rob uit Amersfoort kleurt de provincie
Robert en Hanne uit Amersfoort kleuren de provincie
Stephanie uit Montfoort kleurt de provincie
Truus uit Amersfoort kleurt de provincie
Yannick uit Amersfoort kleurt de provincie