BBB: voor een betrouwbare overheid en minder polarisatie

De BoerBurgerBeweging wil polarisatie tegengaan en verbinding aangaan.

Welk verkiezingsthema is voor BBB het allerbelangrijkst? 

‘Of het nu gaat om actuele vraagstukken zoals stikstof, de energietransitie of het woningtekort: alles vraagt om een betrouwbare overheid die rechtvaardig beleid maakt op basis van feiten en cijfers. Wij willen een rechtvaardige overheid die rekening houdt met draagkracht, draagvlak en de menselijke maat. Veel bevolkingsgroepen voelen zich nu niet gezien of gehoord door de overheid. Dit zorgt voor polarisatie tussen bevolkingsgroepen, waaronder die tussen stad en platteland. BBB wil die kloof dichten door te verbinden en echt inspraak te hebben in besluitvorming.’ 

Wat ga ik merken als BBB genoeg zetels krijgt? 

‘Belangrijke thema’s voor BBB zijn: energie, wonen, openbaar vervoer, landbouw en leefbaarheid van stad en platteland. BBB brengt de bewoners van de provincie Utrecht weer met elkaar in verbinding en werkt samen met aan vragen als: waar bouwen we nieuwe huizen? Hoe zorgen we voor alternatieve groene energie zonder grote windmolens? Hoe zorgen we voor een bereikbaar platteland met behoud van voorzieningen en voldoende groen zodat het daar in de toekomst ook nog fijn wonen is?’

Waarom moet ik op 15 maart écht gaan stemmen?

‘Kies voor eerlijke politiek. Kies voor verbinding tussen stad en platteland. Kies voor groen en leefbaarheid.’

Meer informatie vind je op boerburgerbeweging.nl/utrecht

Bekijk hier het verkiezingsprogramma
Twitter
Instagram
Facebook

Verhalen uit de provincie

Ashraf uit Amersfoort kleurt de provincie
Bert (en kleinzoon Siem) uit Leusden kleurt de provincie
Conrad uit Utrecht kleurt de provincie
David uit Amersfoort kleurt de provincie
Dina uit Amersfoort kleurt de provincie
Elena uit Amersfoort kleurt de provincie
Gijs uit Amersfoort kleurt de provincie
Hanne en Robert uit Amersfoort kleuren de provincie
Henk uit De Bilt kleurt de provincie
Ilse uit Amersfoort kleurt de provincie
Ilse uit Amersfoort kleurt de provincie
Isis uit Utrecht kleurt de provincie
Jan uit Amersfoort kleurt de provincie
Joris uit Amersfoort kleurt de provincie
Laura uit Utrecht kleurt de provincie
Martijs uit de Meern kleurt de provincie
Nathan uit Groenekan kleurt de provincie
Peter uit Amersfoort kleurt de provincie
Peter uit Amersfoort kleurt de provincie
Rakesh uit Bunschoten kleurt de provincie
Rob uit Amersfoort kleurt de provincie
Robert en Hanne uit Amersfoort kleuren de provincie
Stephanie uit Montfoort kleurt de provincie
Truus uit Amersfoort kleurt de provincie
Yannick uit Amersfoort kleurt de provincie