GroenLinks

GroenLinks staat voor een groene, gezonde en bruisende provincie Utrecht! We pakken klimaatverandering aan, bouwen meer woningen, investeren in de fiets en openbaar vervoer, verbinden natuurgebieden en investeren in kunst en cultuur.

Home > Politieke partijen > GroenLinks | Huib van Essen

GroenLinks | Huib van Essen

Klimaatverandering en het eerlijk delen van onze welvaart zijn komende jaren de grootste uitdagingen en hét thema voor deze verkiezingen. We moeten stoppen met dralen of drammen. We moeten doorpakken! Ik neem daar na de verkiezingen graag het voortouw in!

Huib van Essen (49 jaar) is geboren in Utrecht en opgegroeid in Dieren, maar inmiddels alweer meer dan 20 jaar woonachtig in het Utrechtse Leidsche Rijn. Huib heeft een bèta-achtergrond en ervaring als leidinggevende in de uitvoering; letterlijk met de voeten in de klei. Sinds 2002 werkt Huib bij het invloedrijk beleidsadviesbureau CE Delft waar hij overheden, bedrijven en milieuorganisaties adviseert over duurzame mobiliteit. Een andere passie van hem is theater.

Thema: Meer handhaving?

GroenLinks wil meer budget vrijmaken voor inspectie en handhaving. We leggen prioriteit bij handhaving op overtredingen van overlastgevende en risicovolle bedrijven. Daarnaast willen we investeren in handhaving in natuurgebieden. We investeren in kennis- en capaciteitsontwikkeling bij de omgevingsdiensten op het gebied van energiebesparing en duurzaam vervoer zodat zij ook op dit gebied advisering, toezicht en handhaving kunnen intensiveren.

Thema: Waar windmolens?

Met het Rijk is afgesproken dat we in Utrecht in 2020 circa 27 windmolens hebben met een gezamenlijk vermogen van 65,5 MW. Daar is nu nog maar 34 MW van gerealiseerd. GroenLinks wil hier veel meer tempo zien. Wij willen dat de provincie de bestaande afspraak gewoon nakomt. Er zijn volgens ons nog veel geschikte locaties voor windmolens langs snelwegen en langs het Amsterdam-Rijnkanaal. In 2025 willen we honderd molens, verspreid over acht tot tien locaties. Inwoners moeten hierbij worden betrokken en kunnen meeprofiteren.

Thema: Waar huizen bouwen?

GroenLinks wil meer woningen bouwen, maar ook secuur omgaan met de beperkte ruimte die er is. Woningen moeten passen bij wat mensen willen en wat zij kunnen besteden. De ruimte daarvoor zoeken we zoveel mogelijk binnen bestaande steden en dorpen. Door wijken goed te ontsluiten met de fiets en openbaar vervoer, zijn er minder parkeerplaatsen nodig en blijft de leefomgeving groen en gezond.

Thema: Auto, fiets of OV?

De groei van het aantal inwoners en banen zorgt voor steeds meer verplaatsingen in onze provincie. Als we dat allemaal met de auto doen, raken de wegen nog meer verstopt, wordt de lucht nog meer vervuild en gaat nog meer ruimte op aan het verkeer. GroenLinks kiest voor duurzame en actieve mobiliteit: openbaar vervoer, fietsen en lopen. Als die vormen van mobiliteit aantrekkelijker zijn, laten we de auto vaker staan en is extra asfalt niet meer nodig.

Thema: Subsidie voor festivals?

Kunst en cultuur verrassen en ontroeren ons. Ze bepalen de identiteit van onze provincie. Cultuur vormt de creatieve tegenhanger van verruwing en doorgeslagen rendementsdenken. In de komende periode willen we daarom extra budget voor cultuureducatie in het onderwijs, investeren in het Jeugdcultuurfonds, de Kunstbende en festivals met een cultuureducatieprogramma.

STEMHULP

Benieuwd hoe goed de winnaars en verliezers bij je passen? Vul het Kieskompas in en ontdek welke partij het beste past bij jouw ideeën.

 

Doe de stemhulp