Wat doet de Provincie?

Groen en groei in balans

Groen en groei in balans

Op 20 maart mogen kiesgerechtigden weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat dit belangrijke verkiezingen zijn, weet lang niet iedereen. Voor sommige mensen is onduidelijk wat de provincie eigenlijk doet. Zo gaat de provincie bijvoorbeeld over waar huizen worden gebouwd en waar bussen rijden.

Dit doet de provincie
De film met als thema ‘samen balanceren tussen groen en groei’ laat zien wat de taken van de provincie Utrecht zijn, voor welke uitdagingen de provincie Utrecht staat en welke oplossingen daarvoor gezocht worden. Denk hierbij aan het realiseren van nieuwe woningbouw, het tegengaan van bodemdaling, of de creatie van nieuwe natuur. Hierbij zoekt de provincie Utrecht samen met andere partijen naar de juiste balans tussen groen en groei.