D66

D66 kiest voor de toekomst. Wij zijn aanpakkers. Verbinders. Voor het beste onderwijs, een schoon klimaat en een sterk Europa.

Home > Politieke partijen > D66 | Marc de Droog

D66 | Marc de Droog

Wij denken aan morgen, dus doen wij vandaag. We werken aan een goede bereikbaarheid van onze provincie, we willen energie duurzaam opwekken en zorgen voor genoeg betaalbare woningen voor iedereen. Daarvoor moeten we samenwerken. Dat doet D66.

Betaalbaar wonen moet voor iedereen mogelijk zijn: studenten en starters, gezinnen en ouderen. In de stad en in de hele provincie Utrecht. Zodat mensen kunnen wonen waar ze willen.

D66 kiest voor schone energie. We wekken energie op met zon, wind en geothermie en isoleren de huizen.

Bij D66 staat de fiets op nummer één, want fietsen is gezond en voorkomt files. We willen daarom meer fietssnelwegen en bewaakte stallingen.

Thema: Meer handhaving?

Een gezonde en veilige leefomgeving is een voorwaarde om een topregio te kunnen zijn. Om te zorgen dat inwoners veilig zijn en zich veiliger kunnen voelen, kiest D66 voor preventie waar het kan en handhaving waar het moet. Helaas zijn alleen preventieve maatregelen niet altijd genoeg. D66 vindt dat de regels die er zijn gehandhaafd moeten worden. Overtreding, onveilige situaties en overlast moet worden aangepakt.

Thema: Waar windmolens?

Inwoners moeten kunnen meedenken over duurzame energieopwekking in hun omgeving. En ze moeten kunnen deelnemen in energieopwekking, zodat ze niet alleen de lasten, maar ook de lusten ervaren. Ook moeten inwoners betrokken worden bij mogelijke locaties. Bezwaren moeten gehoord en beantwoord worden. De provincie moet een ‘kansenkaart’ opstellen, om gemeenten en ontwikkelaars te stimuleren duurzame energie op te wekken.

We moeten ons niet blindstaren op windmolens en zonnepanelen. De wetenschap staat niet stil. Andere mogelijkheden zoals gebruik van aardwarmte hebben veel potentieel. Wij denken dat windmolens en zonnepanelen uiteindelijk tijdelijke oplossingen zijn. Dat maakt ze misschien makkelijker te accepteren.

Thema: Waar huizen bouwen?

De afgelopen jaren was het beleid om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen. Dat blijft ook de komende jaren belangrijk, maar daarmee kunnen we waarschijnlijk niet voldoen aan alle vraag. Daarom wil D66 samen met Utrecht en Amersfoort kijken naar een paar grote bouwlocaties waar we bereikbaarheid, bij voorkeur met openbaar vervoer, direct in orde moeten maken. Polder Rijnenburg is een goede optie, net als de zogenaamde A12-zone. Verder moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen om – mits met behoud of zelfs versterking van het groen – op beperkte schaal woningen te bouwen om aan de lokale vraag te voldoen.

Thema: Auto, fiets of OV?

D66 zet vol in op de fiets. Fietsen is gezond, veilig, schoon en neemt weinig ruimte in. Ook (schoon) OV heeft een belangrijke rol in de toenemende drukte. We willen een netwerk dat de hele regio dekt – ook de kleine kernen – met goede knooppunten waar je snel kunt overstappen op tram, bus, trein of fiets. De auto is echter voor veel mensen het primaire vervoersmiddel. Daarom blijven we werken aan betere wegen en betere doorstroming.

Thema: Subsidie voor festivals?

Culturele evenementen zijn belangrijk, of ze nou lokaal of regionaal van aard zijn. Wij willen hierin geen onderscheid maken. Onze provincie staat bol van de cultuur van allerlei soorten en maten; dat willen we zo houden!

D66 zet zich samen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke partners in voor versterking van het merk ‘Utrecht’. Goede recreatiemogelijkheden dragen ook bij aan een aantrekkelijk en gezond vestigingsklimaat. Grote evenementen als de Vuelta zijn goed voor de Utrechtse economie en het toerisme. Ze zetten onze regio op de internationale kaart. Wat D66 betreft gaan we dus door met het financieren ervan.

STEMHULP

Benieuwd hoe goed de winnaars en verliezers bij je passen? Vul het Kieskompas in en ontdek welke partij het beste past bij jouw ideeën.

 

Doe de stemhulp