ChristenUnie

Fijn wonen voor iedereen, een groene en gezonde provincie, veilig verkeer en ruimte voor de fiets: daar zet de ChristenUnie graag op in.

Home > Politieke partijen > ChristenUnie | Arne Schaddelee

ChristenUnie | Arne Schaddelee

Oog en oor voor mensen, en met hoofd, hart en handen aan de slag voor een waardevolle provincie. Zo wil ik geloof een stem geven in Utrecht.

Utrecht is een prachtige, bruisende provincie. Utrechters werken hard, genieten van natuur en cultuur en zijn sociaal. Maar, er zijn ook zorgen. Hoe houden we de provincie groen, gezond en veilig? Is er voor iedereen een fijn huis en goede zorg? De ChristenUnie zet zich in voor een goed bestuur van onze provincie.

Op de kandidatenlijst staat een mooie mix van ervaring en nieuw, jong talent. Lijsttrekker Arne Schaddelee is met zijn leeftijd van 38 jaar én 8 jaar ervaring als Statenlid zowel jong als ervaren.

Thema: Meer handhaving?

Ja, er moet meer toezicht komen in het buitengebied. Vandalisme, stroperij, dumping van drugsafval en andere ongewenste ontwikkelingen lijken toe te nemen. Daarom geeft de ChristenUnie hoge prioriteit aan het fors verbeteren van toezicht en aan meer menskracht voor vergunningverlening en handhaving.

Thema: Waar windmolens?

De provincie moet voortaan in alle ruimtelijke plannen de opwekking van duurzame energie uitwerken, daar hoort ook windenergie bij. In het landelijke energieakkoord hebben de twaalf provincies afgesproken welke bijdrage ze zullen leveren aan de energietransitie, dus ook de provincie Utrecht moet zorgen voor genoeg locaties voor windmolens.

Thema: Waar huizen bouwen?

We moeten vooral bouwen binnen de bebouwde kom van de huidige steden en dorpen.

Maar naast binnenstedelijke oplossingen zijn ook nieuwbouwlocaties nodig buiten de bestaande bebouwde gebieden, bij voorkeur bij OV-locaties of direct aan de rand van al verstedelijkt gebied. De ChristenUnie neemt de ladder voor duurzame verstedelijking als uitgangspunt, maar zo nodig gaan we de ‘bouwgrenzen’ verstandig en in kleine stappen opschuiven.

Thema: Auto, fiets of OV?

De ChristenUnie kiest voor fiets en OV. De provincie moet meer ruimte maken voor fietspaden en minder voor autowegen. Wij kiezen voor fietssnelwegen langs alle belangrijke wegen, die aantrekkelijk zijn voor woon-werk verkeer. Wij kiezen voor meer ruimte voor snelle fietsers, zoals elektrische fietsen, speed pedelecs en wielrenners. We willen ook de kwaliteit van het openbaar flink verbeteren, we pleiten vooral voor betere busverbindingen naar kleine dorpen.

Thema: Subsidie voor festivals?

Ja, als het gaat om het Festival voor Oude Muziek. Maar de provincie moet minder inzetten op steun aan eenmalige festivals en meer investeren op structureel behoud van cultureel- en historisch erfgoed. Als het gaat om streekgebonden cultuurhistorie, pleit de ChristenUnie voor steun aan streekfeesten, zoals op visserij gerichte evenementen in Bunschoten-Spakenburg en Gildefeesten in Soest.

STEMHULP

Benieuwd hoe goed de winnaars en verliezers bij je passen? Vul het Kieskompas in en ontdek welke partij het beste past bij jouw ideeën.

 

Doe de stemhulp