CDA

Het CDA staat midden in de samenleving. We kiezen voor het oplossen van vragen samen met de inwoners. Het draagvlak voor verandering begint immers daar!

Home > Politieke partijen > CDA | Derk Boswijk

CDA | Derk Boswijk

De aankomende 4 jaar zal de opgave van de Provincie enorm groot worden. Waar gaan we wonen, werken en recreëren en hoe wordt onze energie opgewekt. Beslissingen die we nu nemen hebben de aankomende 40 jaar invloed op ons leven.

De woningnood is een van de grootste maatschappelijke zorgen, met name in de Randstad. Het CDA wil daarom ook in de provincie Utrecht ruimere mogelijkheden voor maatwerk in woningbouw. Niet alleen in nieuwe woonvormen, maar ook in flexibelere bouwgrenzen van gemeenten (de zogeheten ‘rode contour’) moet worden geïnvesteerd. Verder kiest het CDA voor groene steden in een vitaal platteland, waarbij ruimschoots aandacht is voor meer groen in en rond de stad, recreatie en een toekomstbestendige landbouw.

Thema: Meer handhaving?

We houden onverkort vast aan regelgeving en handhaving die nodig is om criminaliteit en fraude aan te pakken. De provincie zal streng optreden met de andere autoriteiten (o.a. de politie). We zullen geen drugsschuren, chemische afvallozingen of XTC-labs tolereren.

Thema: Waar windmolens?

Het CDA wil windmolens bij voorkeur plaatsen op en nabij grote industrieterreinen. Ook ondersteunen wij van harte (agrarische) initiatieven voor kleine windmolens met draagvlak in de omgeving. De provincie stelt met gemeentes, betrokken bedrijven én inwoners samen het locatiebeleid voor windmolens vast.

Thema: Waar huizen bouwen?

Het CDA wil nieuwe woon- en (tijdelijke) verblijfsvormen voor jonge gezinnen, ouderen, studenten, mensen met een beperking en statushouders stimuleren. Combinaties van wonen, werken en zorgen maken we mogelijk. Dit levert een nieuwe sociale samenhang op. Het betekent o.a. dat bouwgrenzen van gemeenten – de zogenaamde rode contouren – flexibel moeten worden. Dat doen we verantwoord, met maatwerk en met oog voor de natuur, want voor ons staat de kwaliteit van de leefomgeving voorop.

Thema: Auto, fiets of OV?

Het CDA wil investeren in slimme en innovatieve verkeersoplossingen. Zo willen wij dat er bij nieuwe plannen zorgvuldig geluisterd wordt naar de wensen en behoeften van bewoners, reizigers en werkgevers. We willen steun verlenen aan initiatieven als buurtbussen, deelauto’s, fietssnelwegen, goede verbindingen met stations en slimme (ict)oplossingen die de doorstroming van het verkeer bevorderen. Dit natuurlijk met oog voor de veiligheid van (schoolgaande) fietsers en kwetsbare weggebruikers.

Thema: Subsidie voor festivals?

Leefbaarheid willen we ook vergroten door inwoners aan elkaar te verbinden door kunst en cultuur.

Het CDA wil versterking van cultuuronderwijs, bibliotheken, regionale media en cultureel erfgoed. Niet alleen in de steden, maar juist ook daarbuiten.

STEMHULP

Benieuwd hoe goed de winnaars en verliezers bij je passen? Vul het Kieskompas in en ontdek welke partij het beste past bij jouw ideeën.

 

Doe de stemhulp